בקול רם

ויהודה לעולם תשב

ויהודה לעולם תשב
(y)-Yehuda (por)-eternidad asentar(mod.t; futuro)
וירושלים לכל דור ודור
(y)-Jerusalem (por)-todo generación (y)-generación