בקול רם

לך ירושלים

לך ירושלים בין חומות העיר
(para)-(2f) Jerusalem (entre) muro-(fp) (la)-ciudad
לך ירושלים אור חדש יאיר
… luz nueva (mod.y)brillar

בליבנו בליבנו רק שיר אחד קיים
(en)-corazón-(pos.p) sólo canción uno existente
לך ירושלים בין ירדן וים
… Jordán (y)-mar

לך ירושלים נוף קדומימ והוד
… paisaje antiguo-(mp) (y)-maravilla
לך ירושלים לך רזים וסוד
… enigma-(mp) (y)-secreto


לך ירושלים שיר נישא תמיד
… exaltado siempre
לך ירושלים עיר מגדל דוד
… torre David