בקול רם

ירושלים של זהב

אביר הרים צלול כיין
aire monte-(mp) claro (como)-vino
וריח ארנם
(y)-olor pino-(mp)
נשא ברוח הערבית
elevar (en)-viento (la)-tarde
ים קול פעמונים
con voz campana-(mp)

ובתרדמת אילן ואבן
(y)-(en)-sueño.profundo árbol (y)-piedra
שבויה בחלוםה
atrapado-(f) (en)-sueño-(pos.f)
היר אשר בדד יושבת
(la)-ciudad (que) a.solas sentar-(f)
ובלבה חומה
(y)-(en)-corazón barrera

ירושלים של זהב
Jerusalem (de) oro
ושל נחושת ושל אור
(y)-(de) cobre (y)-(de) luz
הלה לכל שיריך
con.seguridad (para)-(todo) canción-(pos.2f)
אהי כנור
yo arpa

איכה יבשו בורות המים
cómo secar-(3m) pozo-(fp) (el)-agua
ככר השוק ריקה
plaza (el)-mercado vacío-(f)
ואין פוקר את הר הבית
(y)-(no-hay) visitar(mod.vav) (o.d.) monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-(en)-cueva-(fp) que (en)-roca
מיללות רוחות
(desde)-lamento-(fp) viento-(fp)
ואין יורד אל ים המלח
(y)-(no-hay) bajar (para) mar (de)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó

אך בבואי היום לשיר לך
pero (en)-llegar-(pos.1) (el)-día (para)-cantar (para)-(pos.2f)
ולך לקשור כתרים
(y)-(para)-(pos.2f) (para)-amarrar corona-(mp)
קטנתי מצעיר בניך
pequeñecer-(pasado.1) (desde)-joven hijo-(pos.2f)
ומאחרון המשוררים
(y)-(desde)-último (el)-poeta-(mp)

כי שמך צורב את השפתיים
(porque) nombre-(pos.2f) ardiente (o.d.) (el)-labios (שפה femenino)
כנשיקת שרף
(como)-beso-(f?) seraf
אם אשכחך ירושלים
si olvidar-(pos.2f) Jerusalem
אשר כלה זהב
(que) todo-(f) oro

חזרנו אל בורות המים
regresar-(3p) (para) pozos (el)-agua
לשוק ולככר
(para)-mercado (y)-(para)-plaza
שופר קורא בהר הבית
shofar exclamar(mod.vav) (en)-monte (la)-casa
בעיר העתיקה
(en)-ciudad (la)-antigua

ובמערות אשר בסלע
(y)-cuevas que (en)-roca
אלפי שמשות זורחות
mil-(p) sol-(fp) brillar(mod.vav)-(fp)
נשוב נרד אל ים המלח
(n.pfx)-otra.vez (para) mar (la)-sal
בדרך יריחו
(en)-camino Jericó