עברית

שיור ארבעה-עשר

מקום lugar תן לי permítame ש- que- צריך necesitar תמיד siempre אמצע centro צד lado קצת un poco כך así que… שמאל izquierda ימין derecha אויר aire (אויר הרים צלול כיין) סגור cerrado; סגר cerrar פתוח abierto ילון cortina נוסה viajar הביט mirar; מביט vista ראה ver, entender שכן vecino מעשן fumador רעג momento עתון periódico שעון reloj נהג conductor הכיר conocer…

Continue Reading

Ciencia!

Cell Size and Scale

Comparativa de tamaño (zoom con javascript) desde un grano de café hasta un átomo de carbón, pasando por células, bacterias y virus link